Monday, May 9, 2011

Batu Rakit Sebagai Lembah Ilmu


IPG Dato' Haji Razali


Universiti Sultan Zainal Abidin


Universiti Malaysia Terengganu

No comments:

Post a Comment

LOKASI : BATU RAKIT

Lokasi Pergambaran Filem ini ialah di sekitar Batu Rakit